معرفی سری CM50XL:

معرفی سری CAT40:

 

 


 

معرفی سری RCSN:

معرفی سری CM50XL:

معرفی سری UC50:

معرفی سری FASTRUT:

معرفی سری C415:

 

معرفی سری CU400-600:

معرفی سری CG100-300:

 

 

معرفی سری CU100-300:

 

معرفی سری CSNC:

 

معرفی سری CSN:

معرفی سری R15-R25-R35-R55:

معرفی سری UC50:

 

معرفی سری CM50:

 همانطور که قبل تر اشاره شد، سیستم مدیریت کابل Cablofil لگراند دارای متعلقات زیادی جهت نصب و راه اندازی و استفاده آسان می باشد. از جمله این متعلقات قطعات اتصال به دیوار Cablofil لگراند می باشد. این متعلقات برای عرض های مختلف کابلوفیل از 50 میلیمتر تا 600 میلیمتر مناسب می باشد و حتی امکان استفاده طبقاتی از محصول را در کنار دیوار فراهم می آورد. در زیر کلیه سری های قطعات اتصال به دیوار معرفی شده است:

- سری UC50

- سری CAT40

- سری CM50

- سری CM50XL

- سری CSN

- سری CSNC

- سری CU100

- سری CG100

- سری CU400

- سری C415

- سری FASTRUT41

- سری R15-R25-R35-R55

- سری CM50XL

- سری RC5N

 

Copyright © 2008 Almanet Co. webmaster@almanet.ir