این سری از سینی های مش دار به رنگ مشکی می باشد، در ادامه متعلقات آن نیز نمایش داده شده است:

Copyright © 2008 Almanet Co. webmaster@almanet.ir