thin
  • ترانکینگ 50*80 لگراند
ترانکینگ 50*80 لگراند
  • ترانکینگ 50*150 لگراند
ترانکینگ 50*150 لگراند
  • پایگاه دانش
پایگاه دانش
معرفی دیتا سنتر لگراند
توسعه و پیشرفت روزافزون مراکز داده، همگام با تغییر نیازها و لزوم فراهم سازی زیرساخت‌های جامع به منظور به اشتراک
سیستم خنک سازی دیتاسنتر لگراند
  راهروی سرد: 30 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی رده بندی و کلاس A1 تا A4 دیتا سنتر، تایید
راهنمای کابل کشی LCS2 لگراند فرانسه
سیستم‌های کابل کشی ساخت یافته: ساختار کابل کشی بر اساس سیستم LCS2 تضمین‌گر عملکرد و راندمان بالا و اطمینان از