در ادامه به معرفی انواع سینی مش دار می پردازیم. از انواع مختلف آن می توان به سری Black، Click و Rejitech و ... می پردازیم. در شکل های زیر این سری ها نشان داده شده است.

 

 

 

Copyright © 2008 Almanet Co. webmaster@almanet.ir