● تجهیزات Cat7 نگزنس - محصولات نگزنس - کابل Cat7

Nexans Cat7 Equipments

Ref Numbers Characteristics Pictures Download
N100.371

 © Nexans LANmark-7 Cable

  * Exceeds Category 7 to 1000MHz
  * Optimized for use with LANmark-7 GG45 connector
  * Easy to install
  * Suitable for Cat7 and Cable Sharing Applications

 ● کابل 4 زوج Cat7 SFTP نارنجی رنگ در قرقره 1000 متری

  ● سطح کارایی فراتر از
1000MHz
  ● بهینه سازی شده برای استفاده از کانکتور
GG45
  ● نصب ساده
  ● مناسب برای کاربردهای به اشتراک گذاری

N420.730

 © Nexans LANmark-7 Snap-in connector - Screened

  * High speed multimedia connector

  * 600MHz class F
  * Suitable for solid cable
  * Backwards compatible
  * Compatible with ISO11801 (enterprise cabling)
  * Compatible with ISO15018 (residential cabling)
  * Fits in all Nexans modular structural hardware
  * An adaptor can be added to fit the keystone format

  ماژول Cat7 SFTP نگزنس فرانسه

  ● عملکرد 600MHz در کلاس F
  ●
 مناسب برای کابل Solid
  ● ارائه در مدل
screened
  ● مطابقت با استاندارد
ISO11801 (کابل کشی‌های تجاری)
  ● مطابقت با استاندارد
ISO15018 (کابل کشی‌های خانگی)

  ●
قابلیت نصب آداپتور بر روی کیستون
  ● قابلیت نصب بر روی انواع ترانکینگ
  ● قابلیت تطابق با سیستم ماژولاریتی دیگر محصولات نگزنس

N101.2A9CG
N101.2A9FG
N101.239CO
N101.239FO

 © Nexans LANmark-7 Patch Cords

  * Patch cords to allow application sharing with GG45
  * Up to 4 applications simultaneously
  * Compatible with ISO11801 (enterprise cabling)
  * Compatible with ISO15018 (residential cabling)

  * Screened version

  پچ کورد یک متری Cat7 SFTP با یک سر GG45 و دو سر RJ45
  پچ کورد سه متری Cat7 SFTP با یک سر GG45 و دو سر RJ45
  پچ کورد یک متری Cat7 SFTP با دو سر GG45 همراه با محافظ
  پچ کورد سه متری Cat7 SFTP با دو سر GG45 همراه با محافظ

  ● مناسب برای کاربردهای به اشتراک گذاری با GG45
  ● امکان استفاده در 4 کاربری متفاوت به صورت همزمان
  ● ارائه در مدل Screened
  ● مطابقت با استاندارد ISO11801 (کابل کشی‌های تجاری)
  ● مطابقت با استاندارد
ISO15018 (کابل کشی‌های خانگی)

 پچ پنل نگزنس - آلما شبکه ارائه کننده تجهیزات نگزنس در ایران - نمایندگی نگزنس در ایران - کابل Cat7 نگزنس -

 

Copyright © 2008 Almanet Co. webmaster@almanet.ir