مزایای کلیدی نرم افزار:
- تشخیص آسان در تغییرات سیستم، داده‌ها، فایل‌های سفارشی، کلید
Register یا ثبت نامی و تنظیمات و پیکره بندی را قادر می‌باشد.
- زمان بندی در تشخیص با استقرار انعطاف پذیر در برابر زیرساخت‌های چند منظوره سیاستی را امکان پذیر می‌سازد.
- تاثیرگذاری حداقل عملکرد در سیستم را امکان پذیر می‌سازد.
- گزارش‌گیری سریع و آسان با الگوهای از پیش تعریف شده برای وظایف معمول ماندد
PCI را امکان می‌دهد.
- کاهش زمانی در اجرای سیسات‌ها با توجه به حداکثر قوانین سیاست گذاری و ویرایش پیچیده‌تر را قادر می‌سازد.

معرفی نرم افزار Critical System Protection Monitoring Edition:

 محصول حفاظت از بحران سیمانتک نسخه مانیتورینگ در تشخیص تغییرات و رفتارهای کاربران به صورت مجازی و فیزیکی در سیستم چند منظوره OS برای کاهش خرابی‌های عملیاتی و مشاهده نگردن موقعیت‌های بحرانی و برآوردن نیازها کمک می‌کند. در واقع در روند نظارت بر سیستم‌ و داده‌ها، application فایل‌ها، کلیدهای register یا ثبت نامی و تنظیمات پیکره بندی نسبت به درخواست کاربران و رقتارهای تهدید بر روی سرور با تاثیرات کمتر را نیز قادر می‌سازد.

  ویژگی‌های نرم افزار
 
- مانیتورینگ و نظارت در سرورهای اختصاصی به صورت real time (آنی).
 - سیاست‌های گروهی مبتنی بر
Asser Profileها.
 - الگوهای خارج از
Box های استاندارد را به کاربران ارائه می‌دهد.
 - ایجاد سیاست‌های سفارشی.

 

Copyright © 2008 Almanet Co. webmaster@almanet.ir