بلنک دو ماژول طرح لگراند بلنک تک ماژول (باریک) طرح لگراند
 جهت پوشش ماژول های اضافه بر روی کادر و پایه های از بلنک استفاده می کنند.
فیس پلیت دو پورت طرح لگراند فیس پلیت تک پورت طرح لگراند
 Face Plate Classic:
 - Standard UL94V
 - 1 Port & 2 Port Face Plate
 - Size: 45*45mm
 - دارای استاندارد UL94V
 - ارائه شده در دو نوع تک پورت و دو پورت
 - سایز 45*45 میلیمتر
فیس پلیت دو پورت کلاسیک فیس پلیت تک پورت کلاسیک
 Face Plate Classic:
 - Standard UL94V
 - 1 Port & 2 Port Face Plate
 - Size: 45*45mm
 - دارای استاندارد UL94V
 - ارائه شده در دو نوع تک پورت و دو پورت
 - سایز 45*45 میلیمتر

 در این قسمت به معرفی انواع فیس پلیت می پردازیم. فیس پلیت قطعه ای می باشد که کلیه کیستون ها (اعم از تلقن و شبکه) بر روی آن سوار می شوند. فیس پلیت ها به صورت کلی به دو دسته تک پورت و دو پورت تقسیم می شوند. در ادامه به معرفی فیس پلیت های دانوب می پردازیم:

 

 آلما شبکه ارائه کننده انواع فیس پلیت دانوب Danub Face Plate

 

Copyright © 2008 Almanet Co. webmaster@almanet.ir