تجهیزات Cat5e نگزنس - کابل نگزنس - کابل شبکه نگزنس

Nexans Cat5e Equipments

  تجهیزات نگزنس در ایران - Nexans Cable Cat6UTP - لیست قیمت تجهیزات نگزنس - نگزنس در ایران

 

Ref Numbers Characteristics Pictures Download
N100.517

 © Nexans LANmark-5 Cable

  * Minimum 3db headroom over TIA568-B
  * 155MHz Performance
  * Installation have a influence  on initial cable performance
  *
LANmark-5 Cable are designed to be installer friendly

 ● کابل 4 زوج استاندارد Cat5e طوسی رنگ در جعبه 305 متری

  ● ضریب حداقلی
Headroom سه دسی‌بل
  ● سطح کارایی
155MHz
  ● نصب صحیح کابل بر عملکرد و بازدهی اولیه کابل بسیار موثر می‌باشد.
  ● روش نصب بسیار ساده و مطابق استانداردهای رایج می‌باشد.

N100.413

 © Nexans LANmark-5 Cable

  * Minimum 3db headroom over TIA568-B
  * 155MHz Performance
  * Installation have a influence  on initial cable performance
  *
LANmark-5 Cable are designed to be installer friendly

 ● کابل فویل دار 4 زوج استاندارد Cat5e طوسی رنگ در قرقره 500 متری

  ● ضریب حداقلی Headroom سه دسی‌بل
  ● سطح کارایی
155MHz
  ● نصب صحیح کابل بر عملکرد و بازدهی اولیه کابل بسیار موثر می‌باشد.
  ● روش نصب بسیار ساده و مطابق استانداردهای رایج می‌باشد.

N420.550

 © Nexans LANmark-5 Snap-in connector

  *
Tool less for faster termination
  * Reduce risk of installation errors for consistent performance
  * Unscreened and screened full EMC versions
  * Compatible with all snap-in hardware
  * An adaptor can be added to fit the keystone format

  ماژول Cat5e نگزنس فرانسه

  ● بدون نیاز به ابزار برای انجام عملیات Termination
  ● کاهش خطا در هنگام انجام عملیات ترمینیشن
  ● ارائه در دو مدل
unscreened و screened
  ● سازگار با کلیه سحت افزارهای
snap-in
  ●
قابلیت نصب آداپتور بر روی کیستون
 ● قابلیت نصب بر روی انواع ترانکینگ

N101.213CO
N101.213EO
N101.213FO

 © Nexans LANmark-5 Patch Cords

  * Component Compliant
  * Ensure Maximum channel performance from LANmark system
  * PVC & LSZH Options
  * Screened and Unscreened
  * Alternative colors and length available in PVC

  پچ کوردهای یک، دو و سه متری Cat5e نگزنس فرانسه

  ●  اطمینان از ماکزیمم عملکرد سیستم
  ● ارائه در دو روکش PVC و LSZH
  ● ارائه در دو مدل unscreened و screened  
  ● عرضه در رنگ‌ها و طول‌های مختلف بر حسب سفارش مشتری

N500.350

 © Nexans 1U Voice Patch Panel 50 Ports

  * 50 ports in 1U
  * Category 3 is suitable for voice application
  * Unscreened Version
  * Color Code T568A & T568B
  * Can be used with all type of cables

  صفحه اتصال با 50 خروجی مخصوص تلفن

  ● 50 پورت خروجی در 1U
  ●
امکان بهره بری از cattegory3 برای کابردهای صوتی
  ●  عرضه به صورت
Unscreened
  ●  رنگ‌بندی بر اساس استانداردهای
T568A و T568B
  ●  قابلیت استفاده از کلیه کابل‌ها

Copyright © 2008 Almanet Co. webmaster@almanet.ir