دو نوع Hypervision وجود دارد، هایپرویژن نوع 1، که بر روی سیستم فیزیکی اجرا می شود و هایپرویژن نوع 2، که ماشین های مجازی میهمان را به عنوان یک Process در سیستم عامل نصب شده بر روی سخت افزار اجرا می کند، که البته هر کدام از این Processها کنترل کامل سیستم خود را دارد، که تنها بخشی از منابع سیستم فیزیکی اصلی را در اختیار دارد.
 مجازی سازی سیستم عامل و بخش بندی این امکان را فراهم می کنند تا تعدد کاربر تحت یک سیستم عامل و بطور کاملا ایزوله شده و هر یک در محیط محافظت شده خود اجرا شوند. هر یک از این کاربردها بر روی سیستم خود اجرا شده و منابع خود را مدیریت می کند.
 هایپرویژن Hypervision پلتفرم مجازی سازی است که این امکان را به شما می دهد تا بتوانند چندین سیستم عامل را بر روی یک سیستم فیزیکی واحد که آن را Host  می نامند، اجرا کنید. عملکرد اصلی Hypervision این است که برای هر یک از ماشین های مجازی سازی یک محیط ایزوله ایجاد می کند.
 هایپرویژن نوع 1 بر روی سخت افزار اجرا شده و عملکرد آن شبیه برنامه کنترل است. سیستم عامل های میهمان هم بر روی ماشین های مجازی که بر روی لایه هایپرویژن قرار دارند اجرا می شوند. در شکل زیر این موضوع نمایش داده شده است.

 یک سیستم به جای چند سیستم و چند سیستم به جای یک سیستم:
 همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، تفاوت زیادی بین اینکه یک سیستم از دید خارجی چند سیستم دیده می شود یا چند سیستم از درون یک سیستم را ببینند. نرم افزار ماشین مجازی کل نرم افزار را که سیستم می سازد در داخل فایل ماشین مجازی کپسوله می کند. Hypervision می تواند یک یا چند ماشین مجازی سازی را بر روی یک ماشین فیزیکی اجرا کند.

 روند مجازی سازی Process Virtualization:
 تکنولوژی نرم افزاری VMwareکه این امکان را می دهد تا پیکربندی سخت افزار فیزیکی از دید سرویس های سیستم عامل و کاربرد مخفی بماند. این تکنولوژی اجازه می دهد تا چند سیستم بتوانند یک سیستم دیده شوند و یا برعکس این اتفاق روی دهد، یک سیستم بتواند از دید خارجی چندید سیستم دیده شود. از مزایای این نوع مجازی سازی می توان به افزایش کارایی، دسترسی به سطح بالایی از گسترش پذیری، قابلیت اعتماد بالاتر Reliability، دسترسی همیشگی High Availability، دستیابی به سرعت بیشتر در پردازش، همچنین ایجاد محیط های متفاوت بر روی یک سیستم فیزیکی منفرد، اشاره کرد.
 مجازی سازس در VMware دارای پنج فرم مختلف است:
 - ناظر پردازش موازی Parallel Processing Monitor
 - ناظر مدیریت Worked Management Monitor
 - ناظر قابلیت دسترسی بالا High Availability
 - نرم افزار ماشینی مجازی Virtual Machine
 - مجازی سازی سیستم عامل و بخش بندی
 پروسه مجازی سازی یکی از سه کار را انجام می دهد:
 1- کپسوله کردن سیستم عامل به طوری که تعداد زیادی ماشین مجازی می توانند بر روی یک سیستم اجرا شوند.
 2- متصل کردن چند سیستم برای اینکه یک کاربرد و یا داده بین آن ها توزیع شده تا بتوان به کمک پردازش موازی کارایی را بالا برد.
 3- متصل کردن چند سیستم تا در صورتی خرابی یکی از آن ها سیستم متوقف نشده و به کمک بقیه ماشین های متصل به مجموعه به کار خود ادامه دهد.

 

Copyright © 2008 Almanet Co. webmaster@almanet.ir