پچ پنل HDMI دانوب - کیستون های اسمارت SMART

   
   
Coupler کوپلر
 - Shield: Phosphore Bronze
 - Spring Wire: 50Micron Gold Platted
 
قالیت نصب کیستون HDMI در پچ پنل نیز وجود دارد:

 کلید تک پل:
 - ارائه به دو حالت باریک و پهن (تک ماژول و دو ماژول)
 - قابلیت استفاده در حالت دو پل
 - ابعاد: 22.5*45 میلیمتر و 45*45 میلیمتر

   

  پریز برق ارتدار طرح انگلیسی MK:
 - آمپراژ: 13 آمپر
 - ابعاد 45*45 میلیمتر
 - قابلیت استفاده در حالت برق اضطراری

   

 پریز آنتن:
 - پریز آنتن انتهایی
 - ابعاد 22.5*45 میلیمتر
 - جنس پریز از ABS

   

 پریز USB:
 - امکان نصب به کابل USB
 - جنس پریز از ABS
 - ابعاد پریز 22.5*45 میلیمتر

   

 کیستون HDMI:
 - قابلیت نصب بر روی کلیه فیس پلیت ها
 - شیلد از نوع فسفر برنز
 - جنس ABS سفید
 - قابلیت نصب بر روی پچ پنل خالی (مانند شکل زیر)

 

 

Copyright © 2008 Almanet Co. webmaster@almanet.ir