آلما شبکه نماینده رسمی سیمانتک در ایران

Symantec Original License in IRAN

 ویژگی‌های نرم افزار:
 - محیط کامل PKI را برای پیکره بندی و مدیریت گواهی‌نامه‌های دیجیتالی به شیوه‌های امن محافظت می‌نماید.
 - صدور گواهی نامه به کارکنان، مشتریان، شرکای تجاری و خدمات برنامه‌های وب و دستگاه‌های شبکه‌ای در زمان واقعی امکان پذیر می‌نماید.
 - برای حمایت از صدور و مدیریت بیش از 100 میلیون گواهینامه در هر سال و حمایت بالاترین حجم و اوج بار مصرفی مورد نیاز در صنعت را طراحی می‌نماید.
 - بهترین روش از نسل مختلف تشخیصی به شیوه‌های امنیتی، سیاست‌های عملیاتی و زیرساخت‌هایی تست شده ثابت می‌نماید و در طول زمان و با مقیاس پذیری در ذهن طراحی می‌کند.

 مزایای کلیدی نرم افزار:
 - ارائه پایان کنترل برای دولت و سایر نهادهای بزرگ که می‌تواند هر جنبه‌ای از عملیات خود را برون سپاری PKI واگذار کند.

معرفی نرم افزار Symantec Certificate Lifecycle Platform:

 چرخه اصلی در گواهی سیمانتک
 احراز هویت امن برای دولت‌ها و موسسات بزرگ
 چرخه گواهی سیمانتک در زمینه کاری دولتی برای استقرار و خروج سطح اینترنت در آسان شدن رشد دولت الکترونیک کمک می‌کند. برنامه موثر ملی برای شناسایی و مدیریت برنامه‌های گدرنامه الکترونیکی امن را اجرا می‌نماید.
 CLP حفاظت در برابر تولید قوی مثل تقلب و سوء استفاده از شناسه دولت برای یک جامعه سازنده‌تر از لحاظ مالی و مسئول و امن می‌سازد.

 

Copyright © 2008 Almanet Co. webmaster@almanet.ir